Pilonidálny sínus je benígne ochorenie s výskytom 26 prípadov na 100 000 obyvateľov. Ochorenie sa vyskytuje v sacrococcygeálnej oblasti a postihuje väčšinov mužov, najčastejšie medzi 15. a 35. rokom života. Nazýva sa aj Jeepová choroba a vznikla  počas 2. svetovej vojny. Rozlišujeme akútnu a
chronickú fázu ochorenia. Počas akútnej fázy je charakteristická prítomnosť abscesu, zatiaľ čo pre chronickú fázu je typická prítomnosť intermitentne secernujúcej píštaly. Liečba je chirurgická.