COVID-19 a gastroenterologické problémy

COVID 19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2).

Najčastejšími symptómami COVID-19 sú horúčka, únava, suchý kašeľ, bolesť svalov a dýchavičnosť. Pretože rodina koronavírusu spôsobuje nie len respiračné ale aj gastrointestinálne ochorenie, môže sa veľmi zriedkavo objaviť bolesť brucha, hnačka, nauzea a zvracanie.

Preventívne oparenia: nosenie rúška, časté umývanie rúk, zakrytie kašľa alebo kýchnutia jednorazovou vreckovkou a odhodenie vreckovky do koša a potom očistenie rúk. Treba sa vyhýbať hromadnej doprave a uzavretým priestorom.

IBD pacienti a COVID-19

IBD pacienti NEMAJÚ zvýšené riziko nakazenia COVID-19 a dáta, ktoré sa týkajú imunomodulovaných alebo imunosuprimovaných pacientov sú veľmi vzácne.

Riziko ťažšej infekcie majú starší pacienti so sprievodnými ochoreniami: kardiovaskulárne ochorenie 10.5%; diabetes 7.3%; chronické respiračné ochorenie 6.5%; hypertenzia 6.0%; a karcinómy 5.6%. Zatiaľ čo riziko ťažšej infekcie u zdravých pacientov je len 0.9%.

Mimoriadna pozornosť by mala byť venovaná FAJČIAROM, u ktorých je dôkaz vyššej vnímavosti ku COVID-19. Je to pravdepodobne spojené s faktom, že tabak zvyšuje génovú expresiu angiotenzín konvertujúceho enzýmu, väzobného receptoru pre tento vírus.

Ako možno redukovať riziko nákazy infekciou COVID-19 u IBD pacientov?

Všeobecné preventívne odporúčania sú:

• vyhnúť sa kontaktu s infikovanými ľuďmi;

• vyhnúť sa dotykom očí, nosa alebo úst neumytými rukami;

• čistiť ruky často ich umývaním mydlom a vodou, najmenej 20 sekúnd, a/lebo použitím alkoholových dezinfekčných roztokov obsahujúcich 60%–95% alkoholu. Táto procedúra je obzvlášť dôležitá po toalete, pred jedlom, a po kašli, kýchaní alebo vyfukovaní nosa. Mydlo a voda ba myli byť použité ak sú ruky viditeľne špinavé.

 

Imunosupresívna/imunomodulačna liečba a COVID-19?

Kvôli vylučovaciemu času imunosupresív (napr. azatioprínu – Imuran, Immunoprin, Imasup) a biologík, vysadenie týchto liekov by nebolo užitočné pri miernych alebo stredných prípadoch ochorenia COVID-19. Výnimkou je liečba kortikosteroidmi, ktoré by mali byť postupne vysádzané. U ťažkých a kritických pacientov s COVID-19 je vysadenie týchto liekov vhodné.

• Mali by IBD pacienti zastaviť užívanie imunosupresívnej/imunomodulačnej liečby ak žijú v endemickej oblasti?

Súčasný dôkaz NEPODPORUJE vysadenie liečby, u pacientov žijúcich v endemickej oblasti, ani to nebolo predtým odporúčané v podobných situáciách (počas infekcie SARS-CoV alebo pandemického H1N1v). Rozhodnutie môže odlišné v prípade zahájenia imunosupresívnej/imunomodulačnej liečby. Pokiaľ je to možné, počas epidémie COVID-19, liečba by mala byť odložená na základe zhodnotenia individuálneho rizika.

• Mali by IBD pacienti zastaviť užívanie imunosupresívnej/imunomodulačnej liečby alebo urobiť nejakú ďalšie opatrenia keby mali blízky kontakt s niekým s potvrdenou infekciou COVID-19?

V prípade blízkeho kontaktu s osobou s potvrdenou infekciou COVID-19 by sa IBD pacienti mali riadiť podľa národných odporúčaní, ako akékoľvek iné osoby. Kľúčová je sociálna izolácia a rozhodujúcimi sú starostlivé sledovanie a promptné lekárske zhodnotenie v prípade vývoja symptómov.

• Čo radíme IBD pacientom, ktorí chcú cestovať do endemických oblastí?

IBD pacienti by mali dbať na všetky odporúčania. Dôležitá je izolácia, ktorá je najúčinnejší preventívny nástroj.

Zdroj - SGS