Personál nášho centra

Lekári

MUDr. Barbora Kadlečková (Zacharová)

MUDr. Barbora Kadlečková (Zacharová)

Gastroenterológ pre dospelých

Vzdelanie:

 • 1993: ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského
 • 1996: atestácia z interného lekárstva I.stupňa
 • 2001: atestácia z gastroenterológie
 • 2004: atestácia z geriatrie

Odborná prax:

 • 1994 - 1998: sekundárny lekár Interného oddelenia NsP Malacky
 • 1998 - 2005: odborný asistent Kliniky geriatrie LFUK Bratislava
 • 2005 - 2015: neštátne gastroentero-hepatologické centrum THALION
 • 2015 - súčastnosť: neštátne gastroneterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum
 
MUDr. Dagmar Nemcsicsová

MUDr. Dagmar Nemcsicsová

Detský gastroenterológ a sonografia

Vzdelanie:

 • 1993: ukončenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
 • 1998: atestácia z detského lekárstva I. st.
 • 2002: atestácia z detskej gastroenterológie, hepatológie a výživy

Odborná prax:

 • 1993 - 1997: Ústav telovýchovného lekárstva, Bratislava, Predatestačná príprava na I. Detskej klinike DFNsP, Bratislava
 • 1997 - 2000: Detská klinika IVZ, Bratislava - Kramáre
 • 2000 - 2004: asistentka Katedry pediatrie na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka, SZU, FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
 • 2004 - 2009: Neštátna detská gastroenterologická ambulancia, FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
 • 2009 - súčastnosť: neštátne gastroentero-hepatologické centrum THALION
 • 2015 - súčastnosť: neštátne gastroneterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum
 
MUDr. Lýdia Juricová

MUDr. Lýdia Juricová

Detský gastroenterológ a sonografia

Vzdelanie:

 • 1994: ukončenie Lekárskej Fakulty UPJŠ v Košiciach
 • 1998: atestácia z detského lekárstva I. st.
 • 2004: atestácia z detskej gastroenterológie, hepatológie a výživy

Odborná prax:

 • 1994-1999 :sekundárny lekár detského oddelenia NsP Stará Ľubovňa
 • 2000-2013: ambulancia detskej gastroenterológie, hepatológie a výživy detská odborná a konziliárna ambulancia Ľubovnianskej nemocnice
 • 1999-2013: primár detského a novorodeneckého oddelenia Ľubovnianskej nemocnice
 • 2013 - 2015: neštátne gastroentero-hepatologické centrum THALION
 • 2015 - súčastnosť: neštátne gastroneterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum
 
MUDr. Andrea Fojtová

MUDr. Andrea Fojtová

Gastroenterológ pre dospelých a sonografia

Vzdelanie:

 •  1997: ukončenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 • 2001: atestácia z Vnútorného lekárstva I.stupňa
 • 2012: špecializačná skúška z Gastroenterológie
 • 2013: atestácia z Klinické výživy a intenzivní metabolické péče v ČR

 Odborná prax:

 • 1997-1999- OUM, UN BA Petržalka
 • 2000- 2003- Geriatrické oddelenie, UN BA Petržalka
 • 2003- Gastroenterologická klinika, SZU, UN BA Petržalka
 • 2011- Stredisko domácej parenterálnej výživy
 • 2012 - Stredisko domácej parenterálnej výživy, UN Bratislava
 • 2011 – 2015 - neštátne gastroentero-hepatologické centrum THALION
 • 2015 - súčastnosť: neštátne gastroneterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum
 
MUDr. Tomáš Zamborský

MUDr. Tomáš Zamborský

Gastroenterológ pre dospelých

Vzdelanie:

 • 2006: ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského
 • 2009: atestačná skúška Spoločný internistický kmeň
 • 2012: Atestačná skúška v špecializácii gastroenterológia

Odborná prax:

 • 2010: gastroenterologická klinika Erasmus Medical Center, Rotterdam, Holandsko, (stáž)
 • 2012: endoskopické oddelnie, Národný onkologický ústav Bratislava (stáž)
 • 2006-2016: Gastroenterologická klinika SZU, UN BA Petržalka
 • 2013 - 2015: neštátne gastroentero-hepatologické centrum THALION
 • 2016 - súčasnosť: Nemocnica sv. Michala v Bratisdlave, gastroenterologické oddelenie
 • 2016 - súčasnosť: neštátne gastroneterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum
 
MUDr. Roland Wittgruber

MUDr. Roland Wittgruber

Sonografia

 

Sestry

Mgr. Natália Árvaiová

Mgr. Natália Árvaiová

Vrchná sestra, Recepcia

Vzdelanie:

 • 1982 - ukončenie Strednej zdravotnej školy, Košice
 • 2009 - ukončenie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského, Bratislava

Odborná prax:

 • 1982 – 1984: DFNsP, I. Detska klinika, sestra - Tr. SNP 1, Košice
 • 1984 – 1986: Chirurgické odd.- JIP - sestra, Přerov, CZ
 • 1989 – 1992: Chirurgické odd.- operačný sál- inštrumentárka - Přerov , CZ, Ortopedické odd.- sestra, Přerov, CZ
 • 1994 – 2001: Metabolické centrum lipidov a glicidov - amb.sestra - UPKM - Bratislava
 • 2001 – 2002: Odd. Imunológie a imunotoxikológie - spirometria, SZU - Bratislava
 • 2002 – 2005: Odd. klinickej a experimentálnej farmakoterapie- kardiologická amb.- amb. sestra, SZU - Bratislava
 • 2005 - 2015: Gastroentero - hepatologické centrum - vrchná sestra - THALION - Bratislava
 • 2015 - súčastnosť: neštátne gastroneterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum
 
Mgr. Alžbeta Mendelová

Mgr. Alžbeta Mendelová

Endoskopická sestra

Vzdelanie:

 • 1979 – 1983: SZŠ – Michalovce
 • 2003 – 2009: LFUK – Bratislava

Odborná prax:

 • 1983 – 1987: ÓUNZ – Michalovce – chirurgické oddelenie
 • 1993 – 2000: Výskumný ústav výživy – Bratislava
 • 2000 – 2008: Oddelenie imunológie imunotoxikológie – imunologická ambulancia – SZU- Bratislava
 • 2008 - 2015: THALION – endoskopická sestra
 • 2015 - súčastnosť: neštátne gastroneterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum
 
Bc. Jolana Szögediová

Bc. Jolana Szögediová

Endoskopická sestra, Dychové testy

Vzdelanie:

 • 1989: ukončená Stredná zdravotnícka škola, MUDr. Ivana Hálka v Bratislave
 • 2004: Endoskopické vyšetrovacie metódy

Odborná prax:

 • 1989: Onkologický Ústav sv.Alžbety,Bratislava,Heydukova ul., Chirurgické oddelenie - sestra na lôžkovom oddelení
 • 1992: FNsP Bratislava,pracovisko Staré Mesto,Mickiewiczova 13, I.chir.klinika-chirurgické oddelenie - sestra na lôžkovom oddelení
 • 1995: FNsP Bratislava,pracovisko Staré Mesto,Mickiewiczova 13, I.chir.klinika-pohotovostná chirurgická ambulancia - zdravotná sestra
 • 2002: FNsP Bratislava,pracovisko Staré Mesto,Mickiewiczova 13, Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb - JIS - sestra pri lôžku
 • 2003: FNsP Bratislava,pracovisko Staré Mesto,Mickiewiczova 13, I.chir.klinika-endoskopická ambulancia - endoskopická sestra
 • 2006: FNsP Bratislava,pracovisko Staré Mesto,Mickiewiczova 13, I.chir.klinika-operačné sály - inštrumentárka
 • 2006 - 2015: neštátne gastroentero-hepatologické centrum THALION
 • 2015 - súčastnosť: neštátne gastroneterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum
 
Mgr. Ivana Vysloužilová

Mgr. Ivana Vysloužilová

IBD sestra

Vzdelanie:

 • 1996: ukončená SZŠ - Zvolen
 • 2000: ukončená SZŠ - Bratislava,
 • VOV - 2009: ukončená LFUK - Bratislava

Odborná prax:

 • 1996-1997: Chirurgické odd. - sestra, ÚVN Praha
 • 2000-2001: OAIM - sestra, NÚTaRCH Podunajské Biskupice
 • 2001-2005: OAIM - sestra, FNsP Bratislava
 • 2005-2006: ADOS - sestra, Charitatívne spoločenstvo SvD Bratislava
 • 2009-2011: KPaF I Odd.klinickej onkológie - sestra, UN Bratislava
 • 2014-2015: Gastroenterologické odd. - sestra, UN Bratislava
 • 2015: Gastroentero-hepatologické centrum - sestra, Thalion Bratislava
 • 2015 - súčastnosť: Gastroenterologické centrum ASSIDUO a IBD Centrum - sestra, Bratislava
 
 Katarína Otottová

Katarína Otottová

IBD sestra

Vzdelanie:

 • 1993 - 1997: Stredná zdravotnícka škola M.R.Štefánika,Martin
 • 2007: Certifikát, Endoskopické vyšetrovacie metódy v gastroenterológii

Odborná prax:

 • 1998-1999: sestra na chirurgickom oddelení FNsP Ružinov, Bratislava
 • 1999-2002: sestra na chirurgickej JIS FNsP Ružinov, Bratislava
 • 2002-2004: materská dovolenka
 • 2004-2005: sestra na chirurgickom oddelení FNsP Ružinov, Bratislava
 • 2005-2008: sestra na gastroenterologickej ambulancii FNsP Ružinov, Bratislava
 • 2008-2011: materská dovolenka
 • 2011-2014: sestra na gastroenterologickom a hepatologickom oddelenií UNB Ružinov
 • 2015: Gastroentero-hepatologické centrum - sestra, Thalion Bratislava
 • 2015 - súčastnosť: Gastroenterologické centrum ASSIDUO a IBD Centrum - sestra, Bratislava
 
 Nadežda Turiaková

Nadežda Turiaková

Detská sestra

 

Ostatní

 Margaréta Kačníková

Margaréta Kačníková

Ekonomické oddelenie

2015 - Súčastnosť
Gastroenterologické centrum ASSIDUO a IBD Centrum
Pracovná pozícia:
Ekonomický pracovník

2010 - 2015
Gastroentero-hepatologické centrum THALION
Pracovná pozícia:
Ekonomický pracovník

2002 - 2010
Živnostník
Pracovná pozícia:
Majiteľ

2002
Bau Invest, s.r.o., Bratislava
Pracovná pozícia:
Vedúca kancelárie

1999 - 2002
Almea COM, s.r.o., Bratislava
Pracovná pozícia: Vedúci manager, konateľ

 
 Lucia Jančovičová

Lucia Jančovičová

Recepcia