Všeobecný lekár

Motto: Zdravie nie je všetko, ale všetko je nič bez zdravia.

Náš tím

Sme novou rozbiehajúcou sa ambulanciou Všeobecnho lekára. Našim cieĺom je komplexný pohľad na človeka v jeho bio-psycho-sociálnom kontexte. Všeobecné lekárstvo je špecializačný odbor, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých. Má multidisciplinárny charakter a integruje poznatky všetkých medicínskych odborov. Atestovaný všeobecný lekár pre dospelých má dostatočné vedomosti z vnútorneho lekárstva v rozsahu spoločného internistického kmeňa, ba naviac musí mať základné vedomosti z ostatných medicínskych odborov. 

Vzhľadom k tomu, že ambulancia je v rozbehu prosíme o zhovievavosť pri manažmente ambulancie, postupné rozširovanie ordinačných hodín, postupné prístrojové vybavenie ambulancie, čakacia doba na vyšetrenie sa vzhľadom k postupnému nárastu počtu pacientov môže meniť, predĺžiť. Budeme sa však snažiť o maximálnu ústretovosť k vašej spokojnosti, ale samozrejme dľa naších možností na druhej strane.

 

Lekár

MUDr. Andrea Michalkova

Vyštudovala Všeobecné lekárstvo na JLF UK v MT v r. 2009, v r. 2014 získala diplom zo Špecilizačného štúdia  Všeobecné lekárstvo na SZU, doteraz pracovala ako Všeobecný lekár v Ružinovskej poliklinike a.s. Je aktívnou členkou organizácie mladipraktici.sk a pravidelne s zúčastňuje medzinárodných konferencií Všeobecných lekárov/ Rodinných lekárov vo svete.

 

Čo ponúkame

 • dostupnú primárnu zdravotnú starostlivosť, s dôrazom na komplexný pohľad na zdravie,
 • možnosť komunikácie cez mail, facebook?,
 • možnosť online objednávania na čas ,
 • možnosť online objednania receptu?
 • akútne problémy akútne ošetríme
 • ponúkame možnosť ošetrenia aj mimo pracovnú dobu

Ako sa môžete stať našim klientom?

Prídite k nám na recepciu ASSIDUA, dievčatá Vám odovzdajú potrebné podklady, ktoré zanesiete svojmu obvodnému lekárovi, u ktorého obvode sa k danému dňu odhlásite a on Vám vydá dokumentáciu, alebo nám ju pošle poštou. Ak nemáte svojho obvodného lekára, jednoducho prídite k nám uzavrieť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a je to.

Vyšetrenia

 • Preventívne prehliadky
 • Predoperačné vyšetrenia
 • Prehliadky v súvislosti so spôsobilosťou na prácu, mimoriadne lekárske prehliadky na žiadosť klienta kategorie 1 a 2
 • Aplikácia očkovacích látok na žiadosť klienta (pred cestou do zahraničia a pod.
 • Poradenstvo ohladne životného štýlu

Výkony hradené mimo zdravotného pistenia - Cenník

Ordinačné hodiny

Vzhľadom na začínajúci obvod bude zatiaľ počas leta pani doktorka k dispozícií len v kratších ordinačných hodinách:

Pondelok   11:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 10:00 - 14:00
Štvrtok 08:00 - 12:00
Piatok 08:00 - 10:00 

Objednajte sa, informujte sa

 • Vzhľadom na začínajúci obvod bude zatiaľ počas leta pani doktorka k dispozícií len v kratších ordinačných hodinách, preto si svoju návštevu vopred dohodnite mailom: michalkova@assiduo.sk,
 • alebo telefonicky: 0918329896,
 • prípadne sa informujte na našich telefónnych alebo mailových kontaktoch recepcie.

Všeobecná ambulancia má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.
Úhrada poisťovňami sa vzťahuje len na výkony uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.