Peptest – zisťovanie prítomnosti pepsínov

Od marca vykonávame v našom centre aj vyšetrenie Peptest – zisťovanie prítomnosti pepsínov za účelom indikovania laryngofaryngeálneho refluxu (LPR) a gastroezofageálnej refluxovej choroby (GERD). Ide o nenáročné vyšetrenie nahrádzajúce iné – náročné alebo invazívne gastroneterologické vyšetrenie. Viac o uvedenom vyšetrení nájdete tu