Otvorenie novej ambulancie pre pacientov

Od apríla 2015 sme v našom centre otvorili novú ambulanciu enterálnej parenterálnej výživy, ktorú bude viesť MUDr. Andrea Fojtová. Ide o úzko špecializovanú ambulanciu pre pacientov trpiacich podvýživou – malnutríciou.

 
Späť na zoznam: Aktuality

Tuesday, 17. Feb. 2015