Presťahovali sme sa na novú adresu

Presne rok po vzniku nášho centra sme našli v centre mesta pre nás - a veríme že aj pre vás, vhodné priestory, kde sme presťahovali naše centrum ASSIDUO a IBD centrum. Vybavili sme sa novšou a kvalitnejšou technikou, obohatili sme naše rady o nových kolegov - gastroenterológov. Máme nové číslo recepcie: +421 2 38 10 85 11.

Veríme, že všetky uvedené zmeny uvítate rovnako ako my - pozitívne.

Tešíme sa na vás!
Team gastroenterologického centra ASSIDUO a IBD centra

 
Späť na zoznam: Aktuality

Thursday, 18. Dec. 2014